logo HotTopic
   

Více o projektu

Časopis hotTopic je ambiciózní, novátorské a nezávislé médium. Budeme unikátní ve třech zásadních ohledech. Zaprvé, každé vydání bude věnováno jedinému tématu. To ovšem pro vás vyždímáme do poslední kapky. Budeme se orientovat na problematiku, kterou považujeme za celospolečensky závažnou a naléhavou, která však přesto ještě pozornost médií nepřitahuje vůbec nebo nedostatečně. Zadruhé ke každému projektu kolem sebe shromáždíme české špičkové experty v oboru a vytvoříme s nimi redakční radu, která bude spoluurčovat podobu každého vydání. Díky tomuto konceptu zajistíme pro naše čtenáře informace spolehlivé, exkluzivní a aktuální. A zatřetí budeme propojovat tištěné slovo s audiovizuálními výstupy dostupnými na YouTube, které budeme pořizovat z panelových diskusí a interview, která budeme pořádat s českými i zahraničními odborníky.

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, nebo ho jakkoliv podpořít, napište nám na adresu: jan.rehak@hottopic.cz.